Lịch sử 8_Bài 22_Ấn Độ từ nửa sau thế kỉ XIX (MS 822)

Lịch sử 8_Bài 22_Ấn Độ từ nửa sau thế kỉ XIX (MS 822)

0 218

1. GIỚI THIỆU

  • Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX.
  • Nêu được những mâu thuẫn xã hội và phong trào đấu tranh chống lại thực dân Anh trong giai đoạn này.

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 22: ẤN ĐỘ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX
Mã số tài liệu: MS 822
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 15 slide PPT,  10 trang word, (phiếu học tập và kế hoạch dạy học)
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 


Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.