Lịch sử 8_Bài 21_Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX (MS 821)

Lịch sử 8_Bài 21_Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX (MS 821)

0 252

1. GIỚI THIỆU

  • Trình bày những nội dung chính và ý nghĩa lịch sử của cuộc Duy tân Minh Trị.
  • Nêu được những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa Đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 21: NHẬT BẢN TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
Mã số tài liệu: MS 821
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 16 slide PPT,  10 trang word, (phiếu học tập và kế hoạch dạy học)
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 


Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.