Lịch Sử 12_Bài 17. (Tiết 2) Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà Từ Sau Ngày 2/9/1945 Đến Trước Ngày 19/12/1946 (MS – 1217B)

Một ngày sau khi ra mắt toàn thể quốc dân tại quảng trường Ba Đình, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên sáu vấn đề cấp bách nhất mà Chính phủ cần giải quyết ngay. Trong sáu vấn đề đó, vấn đề số 1 là cứu đói: “Nhân dân ta đang đói... Những người thoát chết đói, nay cũng bị đói. Chúng ta phải làm thế nào cho họ sống”....

0 699

1. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Một ngày sau khi ra mắt toàn thể quốc dân tại quảng trường Ba Đình, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên sáu vấn đề cấp bách nhất mà Chính phủ cần giải quyết ngay. Trong sáu vấn đề đó, vấn đề số 1 là cứu đói: “Nhân dân ta đang đói… Những người thoát chết đói, nay cũng bị đói. Chúng ta phải làm thế nào cho họ sống”….

Giáo án “Bài 17. (Tiết 2) Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946” được xây dựng và thiết kế nhằm:

  • Cung cấp bài giảng word và PPT và  với phần khởi động, hình thành kiến thức và hoạt động luyện tập, vận dụng để giáo viên có thể sử dụng ngay trên lớp học.
  • Các tài liệu học tập, các phiếu học tập được thiết kế cụ thể giúp giáo viên tiện lợi trong trong quá trình sử dụng
  • Bài giảng bao gồm các thông tin chi tiết, hình ảnh trực quan giúp học sinh hiểu rõ về tình hình ngoại giao của Việt Nam sau ngày 2/9/1945
  • Các biện pháp của Đảng trong việc giải quyết những khó khăn về ngoại giao từ sau ngày 2/9/1945 đến ngày 14/9/1946

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

 

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU

Tên tài liệu: Lịch sử 12 – Bài 17. (Tiết 2) Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946
Mã số tài liệu: 1217B
Giá bán:  100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • Bài giảng Powerpoint được thiết kế sẵn
  • Kế hoạch bài học (giáo án), được thiết kế chi tiết với 4 hoạt động: Khởi động, Các hoạt động hình thành kiến thức, luyện tập và vận dụng
  • Các phiếu học tập đi kèm dạng word, có thể chỉnh sửa
Định dạng:  Bài giảng Power point; Phiếu học tập dạng Word
Số trang: 23 slides, 20 trang word
Tác giả:  Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử

Leave A Reply

Your email address will not be published.