Lịch sử 8_Bài 10_Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII (MS 810)

Lịch sử 8_Bài 10_Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII (MS 810)

0 124

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

  • 1.Nêu được bối cảnh của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài
  • 2.Trình bày được khái quát một số cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài.
  • 3.Chỉ ra được ý nghĩa, tác động của phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu Bài 10: KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN Ở ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
Mã số tài liệu: 810
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 26 slide PPT,  Phiếu học tập và kế hoạch dạy học
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 


Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.