Lịch sử 8_Bài 9_Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa của các chúa Nguyễn (MS 809)

Lịch sử 8_Bài 9_Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa của các chúa Nguyễn (MS 809)

0 132

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

  • Mô tả được quá trình xác lập và thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của chúa Nguyễn
  • Nêu được ý nghĩa của việc thực thi chủ quyền trên hai quần đảo của
    chúa Nguyễn

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu Bài 9: QUÁ TRÌNH XÁC LẬP VÀ THỰC THI CHỦ QUYỀN Ở HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CỦA CHÚA NGUYỄN
Mã số tài liệu: 809
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 16 slide PPT,  Phiếu học tập và kế hoạch dạy học
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 


Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.