Lịch sử 8_Bài 11_Tiết 1_Khởi nghĩa Tây Sơn_lật đổ chúa Nguyễn, chống Xiêm (MS 811A)

Lịch sử 8_Bài 11_Tiết 1_Khởi nghĩa Tây Sơn_lật đổ chúa Nguyễn, chống Xiêm (MS 811A)

0 304

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

  • 1.Nêu được bối cảnh phong trào Tây Sơn
  • 2.Trình bày được quá trình quân Tây Sơn lật đổ chúa Nguyễn
  • 3.Nêu được diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm.

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

 

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu Bài 11 – Tiết 1:  PHONG TRÀO TÂY SƠN (LẬT ĐỔ CHÚA NGUYỄN, CHỐNG XIÊM)
Mã số tài liệu: 811A
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 22 slide PPT,  Phiếu học tập và kế hoạch dạy học
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 


Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.