Lịch sử 8_Bài 11_Tiết 2_Khởi nghĩa Tây Sơn_lật đổ chúa Trịnh, chống Thanh (MS 811B)

Lịch sử 8_Bài 11_Tiết 2_Khởi nghĩa Tây Sơn_lật đổ chúa Trịnh, chống Thanh (MS 811B)

0 223

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

  • Nêu được quá trình quân Tây Sơn lật đổ chúa Trịnh.
  • Trình bày được nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của kháng chiến chống Thanh.
  • Đánh giá hành động cầu cứu nhà Thanh của vua Lê Chiêu Thống.

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu Bài 11 – Tiết 2: PHONG TRÀO TÂY SƠN (LẬT ĐỔ CHÚA TRỊNH, CHỐNG QUÂN THANH)
Mã số tài liệu: 811B
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 20 slide PPT,  Phiếu học tập và kế hoạch dạy học
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 


Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.