Browsing Tag

Lịch sử 6

[Ý tưởng dạy học] HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG – BÀI 4. NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI

Trong Bài 4_Lịch sử 6: “Nguồn gốc loài người” giáo viên có thể tổ chức hoạt động khởi động để học sinh được trải nghiệm từ đó hiểu cách lý giải cội nguồn của các dân tộc trên thế giới, những điểm chung và những điểm riêng, vì sao họ lại có…
Read More...

[Ý tưởng dạy học] LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP HỌC SINH HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI GIAN TRONG LỊCH…

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP HỌC SINH HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ? Thời gian là một trong những yếu tố quan trọng để tìm hiểu về các sự kiện lịch sử lịch sử. Trong Bài 2_Lịch sử 6: “Cách tính thời gian trong lịch sử”…
Read More...

Lịch sử 6_Bài 14_Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X…

“Bài 14_Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X” nằm trong “Bộ tài liệu giảng dạy môn Lịch sử lớp 6”, do Dự án Giáo viên Lịch sử biên soạn nhằm hỗ trợ và phục vụ trực tiếp cho giáo viên trong quá trình…
Read More...

Lịch sử 6_Bài 13_Đông Nam Á từ các thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X (MS_613)

“Bài 13_Đông Nam Á từ những thế kỷ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X” nằm trong “Bộ tài liệu giảng dạy môn Lịch sử lớp 6”, do Dự án Giáo viên Lịch sử biên soạn nhằm hỗ trợ và phục vụ trực tiếp cho giáo viên trong quá trình đổi mới nội dung…
Read More...