Bài 6 – Tiết 2 – Văn Minh Ai Cập Cổ Đại (MS_1006B)

Hệ thống chữ viết của người Ai Cập cổ được tạo thành từ hàng trăm những kí tự khác nhau gọi là chữ tượng hình. Mỗi chữ tượng hình là một hình ảnh tượng trưng cho một từ. Ví dụ hai vòng tròn đồng tâm là biểu tượng cho “mặt trời”. Người viết sẽ khắc những kí tự tượng hình vào các công trình kỉ niệm cũng như dùng chúng trong liên lạc hàng ngày. Hiện nay, hàng triệu người đang sử dụng các “biểu tượng” trên máy tính thay cho chữ viết và dùng các “biểu tượng cảm xúc” trong thư điện tử và các hình thức liên lạc điện tử khác. Những biểu tượng này là hình ảnh minh họa đơn giản như lá cờ, kẹp giấy, bình nước, vỗ tay,… cho đến những hình ảnh mang tính tượng trưng. (Trích National Geographic and Jackson Spielvogel, Journey Across Time, Chủ đề 2 – chương 1)

0 309

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 6 – TIẾT 2: VĂN MINH AI CẬP CỔ ĐẠI
Mã số tài liệu: 1006B
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 24 slide PPT,  26 trang word (phiếu học tập và kế hoạch dạy học)
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.