Bộ tài liệu: Chủ đề Ai Cập Cổ đại (MS_101)

Một trong những vấn đề mà các giáo viên gặp khó khăn khi thiết kế các chủ đề dạy học là thiếu các hoạt động và ý tưởng dạy học để giúp học sinh hình thành kiến thức và kĩ năng của bộ môn Lịch sử. Bộ tài liệu chủ đề Ai Cập cổ đại được thiết kế nhằm giúp giáo viên xây dựng từng bài học cho chủ đề, đồng thời trang bị sẵn các mẫu phiếu, công cụ dành cho học sinh trong quá trình học tập.

1 572

Bộ tài liệu dành cho giáo viên khi dạy về chủ đề Ai cập cổ đại

  1. Giới thiệu 
  • Bộ tài liệu được sử dụng để dạy về chủ đề Ai Cập cổ đại – Lịch sử lớp 6
  • Nội dung bộ tài liệu gồn 32 trang, bao gồm đầy đủ các nội dung liên quan đến lịch sử Ai Cập cổ đại, từ điều kiện tự nhiên đến sự phát triển nông nghiệp, kinh tế, văn hóa, xã hội,…
  • Mỗi nội dung được thiết kế dưới dạng sổ tay học tập cho học sinh, giáo viên sẽ in và phát cho học sinh ngay từ khi bắt đầu chủ đề. Học đến nội dung nào, học sinh sẽ viết luôn vào các phiếu được thiết kế sẵn trong bộ tài liệu.
  • Bộ tài liệu còn mang đến những ý tưởng mới, sáng tạo, độc đáo và thú vị cho giáo viên trong việc giảng dạy Lịch sử Ai Cập cổ đại nói riêng và Lịch sử thế giới Cổ đại nói chung.
  1. Nội dung tài liệu

 

  1. Download tài liệu
Tên tài liệu: Lịch sử Ai Cập
Bộ tài liệu gồm: – Mẫu phiếu bài tập

– Ý tưởng tổ chức hoạt động

– Tư liệu dành cho học sinh

Định dạng: PDF
Số trang: 32
Tác giả: Nguyễn Hữu Long
Giá bán 150.000 VNĐ
Điện thoại 0971067689
Đặt mua tài liệu
1 Comment
  1. […] các giai cấp trong xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX, giáo viên yêu cầu học sinh: Lựa chọn và thiết kế một bìa sách thể hiện cảm nhận của em về cuộc sống của một trong năm giai cấp (địa […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.