Hoạt động trải nghiệm: Sáng tạo vị thần Ai Cập cổ đại (MS_102)

Tài liệu mang đến cho các thầy cô ý tưởng sáng tạo khi dạy về Tôn giáo Ai Cập cổ đại nói riêng về Lịch sử Ai Cập nói chung. Ý tưởng này có thể thực hiện trên lớp hoặc giao cho học sinh như một dự án học tập để học sinh hoàn thiện ở nhà.

0 622
  1. Hướng dẫn sử dụng

– Tài liệu mang đến cho các thầy cô ý tưởng sáng tạo khi dạy về Tôn giáo Ai Cập cổ đại nói riêng về Lịch sử Ai Cập nói chung.

– Ý tưởng này có thể thực hiện trên lớp hoặc giao cho học sinh như một dự án học tập để học sinh hoàn thiện ở nhà.

– Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng mẫu phiếu như các gợi ý, chỉ dẫn cho học sinh trong quá trình thực hiện hoạt động. Sau đó học sinh có thể làm trên khổ giấy A0 để trình bày trước lớp.

– Giáo viên dành thời gian để học sinh trưng bày sản phẩm theo kĩ thuật phòng tranh hoặc từng nhóm trình bày trước lớp.

Giáo viên nhận xét và đưa phản hồi.

  1. Nội dung tài liệu

  1. Đặt mua tài liệu
Tên tài liệu: Ý TƯỞNG HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO VỊ THẦN AI CẬP CỔ ĐẠI
Mã số tài liệu: 102
Giá bán: 30.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • Ý tưởng khi dạy về phần Tôn giáo của Ai Cập cổ đại
  • Mẫu phiếu bài tập cho học sinh thực hành
Định dạng: PDF, WORD
Số trang: 2 trang
Tác giả: Nguyễn Hữu Long
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

Leave A Reply

Your email address will not be published.