Hoạt động trải nghiệm: Kĩ thuật ướp xác từ quả cam

Đối với học sinh lớp 6, giáo viên có thể cùng học sinh thực hiện hoạt động khá thú vị, tìm hiểu về kĩ thuật ướp xác của người Ai Cập thông qua việc ướp một quả cam.

0 2,055
Thời Ai Cập cổ đại, người ta thường ướp xác của người chết vì họ tin rằng cơ thể cần được bảo tồn để có thể tái sinh ở thế giới bên kia.
Trước khi ướp xác, tất cả các bộ phận cơ thể của họ sẽ được lấy ra và cho vào các lọ đặc biệt gọi là Canopic. Sau đó, da sẽ được xát bằng muối và họ được quấn vải lanh. Ướp xác là một quá trình rất dài có thể kéo dài tới 70 ngày!
Đối với học sinh lớp 6, giáo viên có thể cùng học sinh thực hiện hoạt động khá thú vị, tìm hiểu về kĩ thuật ướp xác của người Ai Cập thông qua việc ướp một quả cam.
1. CHUẨN BỊ
2. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

 

3. SUY NGẪM
Trong và sau khi học sinh thực hành hoạt động này, giáo viên nên đặt ra các câu hỏi suy ngẫm:
  • Cách thức ướp xác của người Ai Cập có gì đặc biệt?
  • Điều gì là dễ và khó nhất khi ướp xác?
  • Em học được điều gì từ hoạt động này,…

THAM KHẢO VÀ ĐẶT MUA BỘ TÀI LIỆU 101 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 

 

Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.