Browsing Tag

Ý tưởng dạy học

SỬ DỤNG TRANH TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG (PROPAGANDA POSTER) KHI DẠY VỀ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT…

Để hiểu về một cuộc chiến tranh đã khó, để hiểu về một cuộc chiến tranh ở xa học sinh cả về thời gian và không gian, có lẽ còn khó hơn rất nhiều. Vây làm thế nào để học sinh có những trải nghiệm gần nhất, chân thực nhất về những gì đã xảy…
Read More...

Hoạt động sáng tạo poster chính sách ngoại giao của nước Xiêm với nước Anh, Pháp cuối thế kỷ XIX,…

Trong những năm cuối của thế kỉ XIX, chính phủ Xiêm đã có những chính sách ngoại giao mềm dẻo với Anh và Pháp, nhờ vậy mà Xiêm tránh được việc bị biến thành một nước thuộc địa. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách tổ chức hoạt…
Read More...

Hoạt động sáng tạo poster hoạt động của Đảng Quốc Đại và phong trào dân tộc (1885 – 1908), Lịch sử…

Đảng Quốc đại Ấn Độ (tên đầy đủ là Quốc dân Đại hội Ấn Độ, viết tắt INC) là một trong hai đảng phái chính trị lớn của Ấn Độ. Đảng Quốc đại đã lãnh đạo của phong trào độc lập Ấn Độ, với hơn 15 triệu đảng viên và 70 triệu người tham gia vào…
Read More...

Dạy học theo trạm: Giúp học sinh có cơ hội tương tác với nhiều tài liệu lịch sử

Một trong những vấn đề khó khăn nhất của việc dạy học lịch sử đó là nội dung kiến thức khá nhiều trong khi thời gian trên lớp lại rất hạn chế. Giáo viên muốn cho học sinh tiếp cận với nhiều tư liệu/tài liệu lịch sử khác nhau nhưng việc đó…
Read More...